KVKK AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

 

1. BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Necixs Tekstil Paz.San ve.Tic.Ltd. Şti. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan https://www.necixs.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, sitemize üye olmanız, üyelik oluşturarak internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Necixs Tekstil Paz. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

“Necixs Tekstil Paz. San ve.Tic.Ltd.Şti.” ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimizce işletilen www.necixs.com internet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden üyelik kaydının oluşturulması, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, adres, ödeme, onay süreçlerini sürdürerek, internet üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. Ayrıcalıklı kart ve hediye kartı üyelik işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini, sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, kargo ve teslimat süreçlerini, çağrı merkezi hizmetlerini yerine getirmek, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla, kişisel verileriniz kanunun 4., 5., 6. maddeleri ve ilgili mevzuat gereği işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik, Geçici Kimlik Numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi.

İletişim Bilgisi: Telefon, Fax Numarası, E-Posta, KEP Adresi, İletişim Adresi, Posta Kodu, Adres numarası.

Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi.

Finansal Bilgiler: Kredi Kartı Bilgisi, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, EFT, Kapıda Ödeme, Havale, BKM Express Ödeme Bilgileri, Vergi No, Vergi Dairesi, Fatura ve diğer finans bilgileri.

Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, hediye kartı veya ayrıcalıklı kart kullanıcı adı, üyelik ID numarası ve diğer üyelik bilgileri.

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız sırasında işlenen verileriniz, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürünler, ürünlerin alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası bilgisi.

İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: İnternet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz şirketimizle paylaşılmamaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya ve etkinliklerde, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz, müşteri hizmetleri kapsamında çağrı merkezi görüşme ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, şirket tarafından yapılan satış işlemi ile ilgili diğer sözleşmeler, KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan işlemler kapsamında işlenen veriler.

Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Şirket faaliyetleri kapsamında, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, gerektiğinde topluluk şirketlerine, yurt içinde bulunan iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, şirket temsilcilerine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.necixs.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, çağrı merkezi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 Kişisel verileriniz, Necixs Tekstil Pazarlama Sanayi ve  Ticaret  Limited Şirketi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Necixs Tekstil Pazarlama Sanayi ve  Ticaret  Limited Şirketi verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
 • Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, istatiksel çalışma ve raporların yapılması,
 • Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilerimizin beğeni, ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre çalışma ve geliştirme yapılması,
 • Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Şirketimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak finansal süreçlerin, finansal araştırmaların ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; bu finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Necixs Tekstil Pazarlama Sanayi ve  Ticaret  Limited Şirketi,  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI

 İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Necixs Tekstil Pazarlama Sanayi ve  Ticaret  Limited Şirketi ‘ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler;  Necixs Tekstil Pazarlama Sanayi ve  Ticaret  Limited Şirketi tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak KAZIM KARABEKIR MAH. 2.KIBAR SK. NO: 29 IÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM/ BURSA  adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan KVKK Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.